Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ekwiwalent za urlop – tylko po rozwiązaniu umowy.

13-07-2016
Ekwiwalent za urlop można wypłacić wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.