Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Elektronizacja dokumentacji osobowo-płacowej pracowników i skrócenie okresu przechowywania akt.

22-11-2016
Ministerstwo Rozwoju proponuje, aby umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy miały formę papierową lub elektroniczną. Jest to element projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu [...]