Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Interpretacje

22-06-2015
Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 10 kwietnia 2015 r. wyraził swoje stanowisko, że urlop wypoczynkowy oraz urlop rehabilitacyjny pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, powinien [...]