Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowe zasady w egzekucji z wynagrodzenia w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

14-09-2016
Z dniem 8 września br. weszła w życie zmiana zasad dokonywania przez pracodawców potrąceń z wynagrodzenia za pracę w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.