Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obniżenie wieku emerytalnego – przepisy przejściowe w zakresie ochrony przedemerytalnej (art. 39 KP).

18-01-2017
Od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowela, która obniża wiek emerytalny – dla kobiet do 60 lat, dla mężczyzn do 65 lat. W wyniku obniżenia wieku przedemerytalnego obniżeniu ulegnie także wiek, od którego [...]