Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odprawa pośmiertna

22-11-2016
Czy dziecku zmarłego pracownika przysługuje renta rodzinna, a w związku z tym odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku, jeśli uczy się w szkole policealnej jako słuchacz? Prawo do odprawy pośmiertnej jest uzależnione [...]