Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Oszczędności kosztów dzięki CUW - jak to możliwe

14-04-2016

Od kilku lat Polska niezmiennie cieszy się powodzeniem zagranicznych inwestorów, którzy z rozmachem otwierają przedstawicielstwa, nowe linie produkcyjne i budują centra usługowe. Sukces naszego kraju potwierdza bardzo wysoka pozycja atrakcyjności outsourcingowej w raporcie Tholons „2015 Top 100 Outsourcing Destinations”. Zaszczytne 9 miejsce zdobył Kraków, który jest jedynym europejskim miastem w pierwszej 10. Ranking obejmuje 100 pozycji i został zdominowany przez kraje azjatyckie. Tym większy jest sukces Polski, gdyż obok Krakowa w raporcie wymieniono jeszcze 2 atrakcyjne lokalizacje z Polski – Warszawę (30 miejsce) i Wrocław (62 miejsce).

Wraz ze wzrostem zagranicznych inwestycji w Polsce, rośnie zaplecze biznesowe. Raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015” podaje, iż „liczba pracowników centrów usług z kapitałem zagranicznym zwiększyła się o ponad 1/3 – ze 110 tys. do 150 tys. osób. W ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia 2014 roku) przybyło aż 22 tys. nowych miejsc pracy. Obecnie w Polsce funkcjonują 532 centra usług z kapitałem zagranicznym, 3 należące do 356 inwestorów. Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój branży, można szacować, że w 2020 roku zagraniczne centra usług biznesowych w Polsce będą zatrudniać co najmniej 250 tys. osób.”

TRENDY
Rosnąca konkurencja na rynku wymusza coraz lepszą i szybszą adaptację do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Powoduje to osłabienie pozycji przedsiębiorstwa, które skupia się na zbyt wielu procesach. Jednym ze sposobów skutecznego przeciwdziałania takiej sytuacji jest stworzenie Centrum Usług Wspólnych, które – czy to w formie centralizacji działów back office czy też wyoutsourcowania tych obszarów na zewnątrz - zapewni wzrost efektywności biznesu i redukcję kosztów.

CUW
Centrum Usług Wspólnych (CUW, Shared Services Center, SSC) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką, która świadczy usługi na rzecz podmiotów, należących do grupy kapitałowej. Jednostka ta ma charakter pomocniczy lub administracyjny np. usługi księgowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozliczanie wynagrodzeń, systemy informatyczne, obsługa zamówień i zakupów. Celem CUW jest zapewnienie przedsiębiorstwom sprawnego funkcjonowania, dzięki wykorzystaniu jednolitych standardów realizacji procesów przy optymalnym wykorzystaniu zasobów i środków. Jednocześnie CUW ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczanych usług, jak również za koszty swojej działalności

CZY CUW SIĘ OPŁACA?
Fachowcy szacują, że Centra Usług Wspólnych pozwalają obniżyć koszty świadczenia usług nawet o 20-50% w stosunku do kosztów funkcjonowania służb wsparcia w modelu rozproszonym. A „ ponad 80% wielonarodowych przedsiębiorstw utworzyło własne centra usług wspólnych. Najczęściej tworzą je firmy z branży finansowej, a w dalszej kolejności: usługi, transport, komunikacja. Przykład - kiedy warto wdrożyć CUW

Załóżmy, że mamy do czynienia z dużym wielooddziałowym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Każda lokalizacja funkcjonuje niemal jak osobna firma z własną księgowością, działem HR, administracją, działem transportu. Każdy z tych działów realizuje zadania wg wypracowanych przez lata metod. Każdy z nich ma odmienne standardy pracy i raportowania, co oznacza wydłużone czasy na przygotowanie raportów czy opracowanie informacji zarządczych. W konsekwencji przekłada się to na zwiększone koszty pracy i mniejszy zysk netto przedsiębiorstwa. „Rozwiązaniem jest CUW. Celem jest nie tylko zmniejszenie kosztów, dzięki wyeliminowaniu marnotrawstwa wynikającego z nieproduktywnego powtarzania tych samych działań w różnych jednostkach tego samego holdingu. Również ma to na celu stworzenie jednolitych standardów oraz poprawę jakości obsługi głównego biznesu w ramach procesów wspomagających. To oczywiste, że dzięki konsolidacji tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie, łatwiejsza i skuteczniejsza jest kontrola i nadzór nad danym obszarem oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk między pracownikami” – przekonują Eksperci BPO.

JAK SPRAWIĆ, BY CUW BYŁ SUKCESEM?
Centra Usług Wspólnych to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą optymalizować obszary wsparcia, by osiągnąć efekt szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju swojego core biznesu. Kluczowym elementem sukcesu jest dostawca. Jego doświadczenie w podobnych procesach, zrozumienie potrzeb biznesowych Klienta i elastyczność w reagowaniu na zmieniające się otoczenie – to niemal przyrzeczenie spełnionej obietnicy.