Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

05-05-2016
Projekty rozporządzeń do nowelizacji ustawy o rehabilitacji MRPiPS przedstawiło projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o rehabilitacji, która wchodzi w życie 1 lipca 2016 r.