Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

01-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 października 2014 r.)