Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

02-02-2015

Projekt zmiany art. 176 Kodeksu Pracy w celu równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy

Rząd proponuje zmianę przepisów Kodeksu pracy w sposób, by nie dyskryminowały one mężczyzn. Obecnie w KP znajduje się zapis o specjalnym traktowaniu kobiet, natomiast rząd chce go sprecyzować - by dotyczył jedynie kobiet w ciąży i karmiących. Zmiany przepisów w tym zakresie domaga się od nas Komisja Europejska. Opracowany w Ministerstwie Pracy projekt czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Unijna dyrektywa z 2002 roku wprowadza zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Komisja zarzuciła przepisowi art. 176 Kodeksu pracy dyskryminację. Zgodnie z tym przepisem nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zdaniem komisji przepisy powinny dotyczyć wyłącznie kobiet w ciąży i karmiących.

Projektowana zamiana ma doprecyzować, że zapisy dotyczą jedynie kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Kobiety ciężarne oraz karmiące nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią.

W Kodeksie ma także zostać doprecyzowane upoważnienie ministra pracy do wydania rozporządzenia, które ma zawierać wykaz prac, których nie będzie wolno wykonywać, gdyż są związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, m.in. ręcznym transportem ciężarów oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

W konsekwencji zmian w Kodeksie pracy resort przygotował też nowe brzmienie artykułów ustaw o powszechnym obowiązku obrony i służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowe zapisy będą się odnosiły do tego, na jakie stanowiska służbowe lub funkcje przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej, uwzględniając wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.

W uzasadnieniu projektu ministerstwo zaznaczyło, że zasady bezpieczeństwa przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym dotyczące kobiet trafią do ogólnego rozporządzenia odnoszącego się do bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Czytaj dalej w materiale źródłowym oraz w uzasadnieniu.