Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

02-02-2015
Projekt zmiany art. 176 Kodeksu Pracy w celu równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy