Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

01-03-2015
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy – projekt dotyczy wprowadzenia możliwości otrzymania przez pracownika dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy w tej samej wysokości [...]