Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

01-06-2015
W połowie maja Sejm zakończył prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2832) [...]