Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

19-01-2016

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców?

Dalsze zmiany dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – rząd podtrzymuje propozycję wprowadzenia godzinowej stawki minimalnej dla umów zleceń.

Rząd proponuje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń w wysokości 12 złotych za godzinę pracy na tej podstawie. Powyższa zmiana stanowi jedno z założeń exposé Premier Beaty Szydło, która wskazywała, że częścią planu stworzenia nowych miejsc pracy musi być zwiększenie popytu, nie tylko poprzez zwiększenie liczby pracujących, ale również poprzez podniesienie płac. W Radzie Dialogu Społecznego pojawiają się pomysły, aby powiązać stawkę godzinową z płacą minimalną, co może zmniejszyć ryzyko obchodzenia przepisów.

Rok 2016 przynosi wiele zmian na rynku pracy, na którym sytuacja jest coraz lepsza – w grudniu bezrobocie spadło do 9,8%. Od początku roku przedsiębiorcy mierzą się ze zmianami w zakresie oskładkowania zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia, a za rogiem już czekają zmiany w umowach terminowych. Zmiany te spowodowane są postulatem społeczeństwa ograniczania umów „śmieciowych” oraz wolą ustawodawcy, aby obywatele świadczyli pracę na podstawie umowy o pracę i to w założeniu na podstawie umowy bezterminowej, co zmierza do stabilizacji zatrudnienia. Tylko czy przedsiębiorcy gotowi są poradzić sobie ze wszystkimi zmianami na raz? Sceptycy obawiają się, że te zabiegi, wprowadzane w krótkim czasie mogą przynieść odwrotny skutek i zaszkodzić rynkowi pracy.

Rządzący chcą, aby minimalna stawka godzinowa zaczęła obowiązywać od połowy roku. Termin ten należy ocenić pozytywnie, ponieważ pozwoli to zaobserwować reakcje rynku pracy na dotychczasowe zmiany, i dostosować do tego planowany projekt.