Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

19-01-2016
Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców? Dalsze zmiany dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – rząd podtrzymuje propozycję wprowadzenia godzinowej stawki minimalnej dla umów zleceń.