Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

13-07-2015
W dniu 2 czerwca 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt dotyczy refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na [...]