Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

22-09-2015

Praktyki absolwenckie będą odpłatne.

Posłowie proponują, aby praktyki absolwenckie były wyłącznie odpłatne.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o praktykach absolwenckich.

Najważniejszą z proponowanych zmian jest to, że praktyki absolwenckie mają być odbywane tylko odpłatnie, a wysokość świadczenia nie będzie mogła być niższa niż 20% minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż jego dwukrotność. Ponadto projekt przewiduje jakie elementy powinna zawierać umowa, m.in. stanowisko i okres na jaki zostaje zawarta, a także możliwość zastrzeżenia siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Projektodawca przewiduje też, że praktykantowi będą przysługiwać 3 dni wolne. Dodatkowo projekt wskazuje, jakich praktyk i staży nie obejmuje regulacja ustawy (m.in. praktyk zawodowych będących elementem programu kształcenia formalnego lub kształcenia i szkolenia zawodowego). Co ważne w projekcie przewidziano wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla praktykanta, potrącaną ze świadczenia przysługującego praktykantowi.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zaleceń unijnych.