Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

20-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Minister Pracy przygotował [...]