Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

05-01-2016
Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracownik ma obowiązek informować pracodawcę zarówno o planowanych nieobecnościach, jak o nieobecnościach w nagłych sytuacjach.