Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

02-02-2016
Powierzanie danych osobowych w czasie kontroli. Pracodawca upoważniony jest ustawowo do przetwarzania danych osobowych swoich pracowników. Może on przetwarzać dane takie jak imię i nazwisko, imiona rodziców, data [...]