Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

19-04-2016
Pracownikowi na wypowiedzeniu przysługuje zwolnienie na szukanie pracy. Pracownik, któremu wręczono wypowiedzenie Umowy o pracę, może skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy. W okresie tym pracownik zachowuje [...]