Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

02-02-2015
Zawieranie umów z członkami zarządu. Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH) w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub [...]