Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

01-03-2015
W planie urlopu podzielonego na części, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych