Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

01-03-2015

W planie urlopu podzielonego na części, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

Zgodnie z art. 162 Kodeksu Pracy jedna z części wypoczynku powinna trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych, oznacza to, że chodzi o nieprzerwany odpoczynek przez okres 14 dni, wliczając dni wolne od pracy, takie jak soboty, niedziele i święta. Zasadniczo urlopu udziela się na dni robocze, a nie na kolejne dni kalendarzowe. Jednakże należy zwrócić uwagę na zwrot „część wypoczynku”, którym posłużył się ustawodawca, co oznacza, że nie chodzi o „część urlopu”. W efekcie chodzi więc o to, żeby co najmniej jedna część wypoczynku pracownika korzystającego z urlopu wypoczynkowego, trwała co najmniej 14 kolejnych dni, wliczając dni wolne od pracy, na które pracodawca nie udziela urlopu. W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy okres udzielonego urlopu będzie krótszy niż 14 dni, a jednocześnie okres wypoczynku może przekraczać ten okres. Zazwyczaj urlop udzielony na 10 dni roboczych, spełnia wymóg art.162 KP.