Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

03-04-2015

Zmiana czasu na letni – prawo do wynagrodzenia za przestój (art. 81 KP)

Z 28 na 29 marca zmieniliśmy czas z zimowego na letni, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016.

Zmiana czasu na letni powoduje, że pracownicy, którzy pracowali w ten weekend na nocnej zmianie przepracowali godzinę krócej. Wprawdzie według przepisów prawa pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, ale w tym przypadku pracownicy zachowają prawo do wynagrodzenia za tę godzinę. Wprowadzenie czasu letniego jest skutkiem okoliczności niezależnych od pracowników i w konsekwencji pracownicy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z tym związanych. Za niedopracowaną godzinę pracownicy zachowają więc prawo do wynagrodzenia, tzw. wynagrodzenia za przestój, które zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy jest równe stawce godzinowej lub miesięcznej wynikającej z osobistego zaszeregowania, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest obniżanie wynagrodzenia pracowników za tę jedną nieprzepracowaną godzinę na nocnej zmianie z soboty na niedzielę z 28 na 29 marca 2015 r., ponieważ to na pracodawcy spoczywa ryzyko wypłaty wynagrodzenia w razie niezawinionej przez pracownika przerwy w wykonywaniu obowiązków.