Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

03-04-2015
Zmiana czasu na letni – prawo do wynagrodzenia za przestój (art. 81 KP) Z 28 na 29 marca zmieniliśmy czas z zimowego na letni, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie [...]