Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

01-06-2015
Zgodnie z art. 154 § 4 Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112), osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługuje do pięciu dni wolnych od pracy, w związku z wykonywaniem [...]