Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

22-06-2015
Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, należy pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 38 Kodeksu Pracy, który stanowi o konieczności konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy na czas [...]