Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

11-08-2015

Dzień wolny za święto w sobotę.

W tym roku pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikom dwóch dni wolnych za święta przypadające w sobotę – za 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej oraz za 26 grudnia, czyli drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Kodeks Pracy przewiduje, że pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego za każde święto przypadające w sobotę. Zgodnie bowiem z art. 130 § 2 KP każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższa zasada obowiązuje od końca 2012 r. i została wprowadzona po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11). Dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym święto przypada, co oznacza, że może on poprzedzać dzień świąteczny, bądź następować po nim. Co ważne - to pracodawca decyduje, w którym dniu odda pracownikom dzień wolny.
Ustalanie wymiaru czasu pracy zgodnie z powyższymi regułami odnosi się zasadniczo do każdego systemu rozkładu czasu pracy – wyjątek stanowi system czasu pracy w ruchu ciągłym oraz system skróconego czasu pracy.