Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

22-09-2015

Urlopy okolicznościowe.

Pracownikowi w pewnych sytuacjach rodzinnych przysługuje dodatkowe zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – tzw. urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy jest zwolnieniem od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i udzielany jest w związku z określonymi w przepisach sytuacjami rodzinnymi.
Pracownikowi przysługuje:
a) 2 dni - w razie: - ślubu pracownika (można je wykorzystać w dniu ślubu oraz w innym dniu w celu załatwienia spraw związanych ze ślubem, np. wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego),
- urodzenia się jego dziecka,
- zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) 1 dzień - w razie:
- ślubu dziecka pracownika,
- zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracodawca może zażądać dostarczenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zwolnienia okolicznościowego, tj. odpisu skróconego urodzenia dziecka, odpisu aktu małżeństwa, odpisu aktu zgonu. Co ważne jeśli pracownik nie skorzysta w danych okolicznościach z przysługującego mu zwolnienia, to nie nabywa uprawnienia do ekwiwalentu za urlop.

Podstawa prawna:
§ 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632 z późn. zm.)