Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

20-10-2015
Rozwiązanie Umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy. Zawarcie umowy o pracę nie jest tożsame z terminem nawiązania stosunku pracy, bowiem stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako [...]