Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

17-11-2015
Dyscyplinarka dla przestępcy. Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracownik dopuści się w czasie trwania stosunku pracy popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia [...]