Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rząd przewiduje wsparcie dla kobiet w ciąży powikłanej oraz dla rodziców i rodzin dzieci niepełnosprawnych.

15-02-2017

Rząd przewiduje wsparcie dla kobiet w ciąży powikłanej oraz dla rodziców i rodzin dzieci niepełnosprawnych. Założenia w tym zakresie zostały zawarte w uchwale Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250).

Propozycja ma na celu:

- stworzenie możliwości korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy przez rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę. 

- stworzenie możliwości korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz wykonywanie pracy w formie telepracy zatrudnionym rodzicom dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę. 

Odmowa uwzględnienia przez pracodawcę powyższych wniosków byłaby możliwa tylko, gdyby korzystanie z elastycznych form czasu pracy nie byłoby możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Propozycje te wymagają wprowadzenia zmian do Kodeksu pracy i stanowiłyby nowy obowiązek dla pracodawców.

 

Autor: Hanna Gałęzowska