Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rząd przewiduje wsparcie dla kobiet w ciąży powikłanej oraz dla rodziców i rodzin dzieci niepełnosprawnych.

15-02-2017
Propozycja przewiduje wprowadzenie możliwości korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy przez pracowników-rodziców w przypadku ciąży powikłanej oraz pracowników-rodziców i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. [...]