Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Świadectwo pracy nie stanowi oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy.

13-07-2016
Pracodawca musi złożyć pracownikowi oświadczenie woli w zakresie rozwiązania stosunku pracy. Do jego rozwiązania nie wystarczy bowiem doręczenie pracownikowi świadectwa pracy.