Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

W zamówieniach publicznych konieczne będą umowy o pracę.

17-08-2016

Od 28 lipca br. obowiązują nowe przepisy w zakresie zamówień publicznych. Jedną ze zmian jest wprowadzenie obowiązku, aby w przypadku gdy przedmiot zamówienia stanowią usługi lub roboty budowlane, osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane przez zamawiającego, zatrudniane były w oparciu o umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Przedstawiciele pracodawców oraz pracowników w trakcie prac nad nowelizacją wyrazili pozytywne opinie w zakresie powyższej zmiany oraz wyrażali nadzieję, iż zmiana ta będzie mieć pozytywny wpływ na rynek pracy i przyczyni się do ograniczenia zatrudnienia w oparciu o umowy prawa cywilnego. Rządzący z kolei uważają, iż powyższa zmiana stanowi swojego rodzaju inwestycję.

 

Autor artykułu: Hanna Prusik