Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

01-12-2015
W lipcu 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmianie ulegną w szczególności zasady dotyczące [...]