Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

15-12-2015
Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika. Od 2016 r. Pracodawcy będą mogli przez rok otrzymać refundację kosztów zatrudnienia pracownika poniżej 30-tego roku życia, w wysokości minimalnego wynagrodzenia [...]