Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

05-01-2016

Zmiany w prawie pracy w 2016 r.

W 2016 roku wchodzi w życie szereg zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. O zmianach tych informowaliśmy Państwa na bieżąco w ubiegłym roku i zachęcamy Państwa do ponownego zapoznania się z nimi. Proszę zwrócić uwagę na datę wejścia w życie – niektóre nowele obowiązują już od 1 stycznia br.

Zmiany w 2016 r., chronologicznie według daty wejścia w życie:


1. Oskładkowanie umów zleceń od 1 stycznia 2016 r. – Newsletter Nr 16/2015

2. Elektroniczne zwolnienia lekarskie – Newsletter Nr 11/2015

3. Wynagrodzenie minimalne w 2016 r. wynosi 1850 zł brutto od 1 stycznia 2016 r. – Newsletter Nr 14/2015

4. Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika od 1 stycznia 2016 r. – Newsletter Nr 20/2015

5. Uelastycznienie urlopów związanych z rodzicielstwem od 2 stycznia 2016 r. – Newsletter nr 14/2015  oraz Newsletter Nr 17/2015

6. Umowy na czas nieokreślony od 22 lutego 2016 r. – Newsletter Nr 13/2015 oraz Newsletter Nr 14/2015

7. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 1 lipca 2016 r. – Newsletter Nr 19/2015