Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

03-11-2014
Na posiedzeniu w dniu 23.10.2014 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą składkowanie przychodów członków rad nadzorczych oraz umów [...]