Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

11-05-2015
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób [...]