Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

11-05-2015

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2015 r., Poz. 379) wprowadza zmiany w stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych płatników – nowa stopa procentowa składki wypadkowej zacznie obowiązywać już od kwietnia 2015 roku, a pierwsze składki w nowej wysokości płatnicy opłacą za kwiecień w maju 2015 r.

Rozporządzenie przewiduje różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Projekt rozporządzenia określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności – od 1 kwietnia najwyższa stopa procentowa wynosi 3,60%. Oznacza to, że w porównaniu do zeszłego roku nastąpiło obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tej grupy płatników i od 1 kwietnia 2015 r. wysokość składki ma wynieść 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%. Z kolei stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych określa ZUS, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, określanej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, a także wskaźnika korygującego ustalanego dla płatnika składek (art. 28.2 ww. ustawy). Z kolei kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych z GUS za ostatnie trzy lata kalendarzowe (dostępnych na dzień 31 stycznia danego roku), na okres nie dłuższy niż trzy lata składowe. Właśnie dlatego od 1 kwietnia 2015 r. powinny zacząć obowiązywać nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Pozostali płatnicy składek m.in. płatnicy, na których nie ciążył obowiązek złożenia informacji ZUS IWA do 2 lutego, samodzielnie ustalą stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku tych płatników składka na ubezpieczenie wypadkowe wyniesie tyle, ile stopa procentowa wskazana dla konkretnej grupy działalności, do której płatnik należy.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.