Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

22-06-2015

Ogłoszono tekst jednolity ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy


W dniu 12 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o PIP. Tekst jednolity uwzględnia nowelizacje wprowadzone do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy od czerwca 2012 r., aż do przepisów ogłoszonych przed 20 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej w materiale źródłowym