Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

13-07-2015

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

15 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 5 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 929)

W dniu 15 lipca 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zmiana ta stanowi realizację i wdrożenie dyrektywy Rady 94/33/WE z dn. 22.06.1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. Zmiana niezbędna jest ze względu na wprowadzenie w UE nowego zharmonizowanego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.