Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

13-07-2015
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 15 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków [...]