Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

11-08-2015

E-zwolnienia od 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające e-zwolnienia, które mają usprawnić kontrolę osób korzystających z L4. Zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej i od razu będą widoczne dla ZUS-u i dla pracodawcy w systemie. Jednakże przez pierwsze dwa lata obowiązywania przepisów, lekarze będą jeszcze mogli wystawiać zwolnienia w formie papierowej.

W dniu 30 lipca 2015 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1066), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa ta zawiera przepisy dotyczące wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej oraz przepisy przejściowe. Dotychczas L4 lekarze wystawiali wyłącznie w formie pisemnej, a pracownik miał 7 dni na dostarczenie ich do pracodawcy. Nowe przepisy przewidują, że lekarz wystawi takie zwolnienie w formie elektronicznej i będzie obowiązany niezwłocznie wprowadzić je do systemu komputerowego, w którym od razu po jego wystawieniu dostęp do niego uzyska ZUS i pracodawca. Przepisy przewidują także etap przejściowy – w okresie dwóch pierwszych lat obowiązywania ustawy, to lekarz będzie decydował czy wystawić zwolnienie w formie pisemnej czy elektronicznej. Później obowiązywać będzie już wyłącznie forma elektroniczna.
W celu wystawienia e-zwolnienia, lekarz będzie musiał zalogować się na swoje konto na portalu internetowym ZUS. Po wpisaniu do systemu numeru PESEL ubezpieczonego, System automatycznie pobierze jego dane oraz dane pracodawcy i wprowadzi je do e-zwolnienia. Po wypełnieniu formularza przez lekarza, tj. m.in. wpisaniu kodu choroby, gotowe e-zwolnienie automatycznie trafi do ZUS, wraz z kodem choroby oraz okresem zwolnienia, a kopię otrzyma zakład pracy – już bez kodu choroby. Ustawa zobowiązuje do końca 2015 r. pracodawcy mają obowiązek założenia bezpłatnego profilu płatnika składek w systemie teleinformatycznym ZUS. Wyjątkiem są małe firmy, zatrudniające mniej niż 5 osób, i one mają wybór – mogą, ale nie muszą dokonać rejestracji. W przypadku gdy pracodawca nie będzie miał konta w portalu, lekarz wydrukuje zwolnienie z systemu i przekaże je pacjentowi, który będzie miał obowiązek przekazania go swojemu pracodawcy. Ponadto pracodawca nieposiadający konta na portalu ZUS, będzie musiał poinformować pracownika o tym fakcie i obowiązku dostarczania wydruku e-zwolnienia.