Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

24-08-2015
Urlop i zasiłek macierzyński także dla samotnych ojców Weszły w życie przepisy uprawniające samotnych ojców do skorzystania z urlopu macierzyńskiego i uzyskania zasiłku macierzyńskiego.