Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

24-08-2015

Urlop i zasiłek macierzyński także dla samotnych ojców

Weszły w życie przepisy uprawniające samotnych ojców do skorzystania z urlopu macierzyńskiego i uzyskania zasiłku macierzyńskiego.

W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1066) – dotyczące rozszerzenia grupy osób, które będą mogły uzyskać zasiłek macierzyński, m.in. o samotnych ojców. W wyniku zmian z zasiłku macierzyńskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny w przypadku:
- śmierci matki dziecka,
- porzucenia dziecka przez matkę,
- gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.

Ponadto w efekcie nowelizacji w przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko, przysługuje prawo do wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, sytuację trzeba będzie udokumentować, np. poprzez złożenie oświadczenia o porzuceniu.
Dodatkowo wprowadzone zmiany przewidują, że matka, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem ma prawo do zrezygnowania z reszty urlopu na rzecz ojca dziecka – jeśli wykorzysta co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Pozostałą część niewykorzystanego urlopu może wykorzystać ojciec dziecka, na pisemny wniosek.