Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

22-09-2015

Uelastycznienie urlopów związanych z rodzicielstwem – ogłoszone.

W dniu 31 sierpnia br. ogłoszona została ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) – dotycząca uelastycznienia urlopów związanych z rodzicielstwem, która m.in. likwiduje dodatkowy urlop macierzyński (urlop ten został włączony do urlopu rodzicielskiego). Nowe przepisy wchodzą w życie od 2 stycznia 2016 r.

Ustawa ma pracownikom – rodzicom ułatwić łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, głównie poprzez uelastycznienie systemu urlopów związanych z rodzicielstwem oraz ich wydłużenie. Zakres zmian prezentowaliśmy już Państwu w Newsletterze nr 11/2015.
Zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem.