Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

22-09-2015
Uelastycznienie urlopów związanych z rodzicielstwem – ogłoszone. W dniu 31 sierpnia br. ogłoszona została ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 [...]