Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

22-09-2015

Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2016r.

W dniu 14 września br. ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Podwyższa ono kwotę minimalnej pensji aż o 100 zł.

Rada Ministrów ustaliła wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia minimalna płaca wzrasta o 100 zł i będzie wynosiła 1850 zł brutto. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy wysokość wynagrodzenia pracownika oblicza się sumując wszystkie składniki wynagrodzenia (w tym premie, prowizje), z wyjątkiem: nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Jeśli wynagrodzenie pracownika ustalone jest na poziomie niższym niż płaca minimalna, to pracodawca musi wypłacić pracownikowi dodatek wyrównawczy.

Podstawa prawna: Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1385)