Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

06-10-2015
Rada Dialogu Społecznego zastąpi Komisję Trójstronną. W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustaw o Radzie Dialogu Społecznego. Rada zastąpi dotychczasową Komisję Trójstronną