Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

06-10-2015

Zmiany w zasadach refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie stracą już refundacji składek z PFRON w przypadku opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli opóźnienie nie przekroczy 14 dni.

Z dniem 1 października 2015 r. weszło w życie ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 493), dzięki której niewielkie opóźnienie w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne nie pozbawi niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników refundacji z Funduszu. W obecnym stanie prawnym uzyskanie refundacji z PFRON uzależnione było od terminowego opłacenie składek w całości, a każde, nawet najmniejsze opóźnienie skutkowało pozbawieniem możliwości uzyskania refundacji.
W wyniku nowelizacji niepełnosprawni przedsiębiorcy nie stracą refundacji z PFRON, jeśli opóźnienie w zapłacie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przekroczy 14 dni. Nowelizacja zrównuje sytuację samozatrudnionych osób niepełnosprawnych, z sytuacją pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.
Ponadto nowela wprowadza także dla niepełnosprawnych przedsiębiorców możliwość wnioskowania o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji.