Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

17-11-2015
Pielęgniarki. W dniu 3 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1640). Celem ustawy [...]