Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

19-01-2016
Zakaz stosowania weksli pracowniczych. Pracodawca nie może żądać od pracownika wystawienia weksla, dla zabezpieczenia swoich roszczeń wobec pracownika. Taki weksel byłby z mocy prawa nieważny i nie można na [...]