Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

02-02-2016
Liczenie terminów w prawie pracy. Staż pracy oblicza się w latach, miesiącach i dniach, przy przyjęciu, że termin upływa w przeddzień dnia odpowiadającego nazwie dnia początkowego, następnie sumuje się lata [...]