Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

01-03-2016
Premia uznaniowa nie stanowi składnika wynagrodzenia. Premia uznaniowa nie ma charakteru roszczeniowego i nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę, dlatego nie powinna być uwzględniona przy ustalaniu wysokości [...]