Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

01-03-2015
Przewidziany w art. 39 KP zakaz wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczy umowy o pracę zawartej na czas określony, która uległaby rozwiązaniu z upływem okresu jej trwania przed osiągnięciem przez pracownika [...]