Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

03-04-2015
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 września 1990 r., sygn. akt III PZP 15/90 Teza: Pracownik nie uzyskuje prawa do urlopu wypoczynkowego w okresie, za który [...]